2023 Eğitim Vizyonu “Eğitimde fırsat adaleti” « Bursa'da Meydan

25 Temmuz 2021 - 19:34

2023 Eğitim Vizyonu “Eğitimde fırsat adaleti”

2023 Eğitim Vizyonu “Eğitimde fırsat adaleti”
Son Güncelleme :

20 Haziran 2021 - 8:23

430 views
reklam

Bursa’nın sorunlarla dolu ufukları düşüncelerimi her zaman çelivermiştir.Kent büyüdükçe, sıkıntılarını da beraberinde getirir.Ama burada önemli olan atılacak adımların atılması ya da bu adımların, adresini bulmasıdır.

Hiçbir zaman bağnaz bir düşünceye kapılmadan yaşadığımız bu şehrin sorunlarını dile getirirken, yapılanları da alkışlamayı, kamuoyu ile paylaşmayı bir gazeteci olarak görev sayarım.

Cadde ve sokaklarda yada yapılacak bir araştırmada “Ülkenin sorunları nedir?” sorusuna verilecek cevaplarda “Eğitim” kuşkusuz deneklerde yerini alır.

Hele Pandemi döneminde yaşanan sıkıntılar bu sorunu daha da ayyuka çıkarmış durumda..

Burada sevindirici tarafı ise özellikle Bursa ekseninde hayati önem taşıyan bu meselenin ilgili ve yetkililer tarafından tespit edilerek çözüm noktasında çalışmalara aralıksız sürdürmesidir…

İl Milli Eğitim Müdürü Sebahattin Dülger’le Bursa’da Eğitimi konuştum.Eylül sonrası başlayacak yüz yüze eğitim öncesi yapılan hazırlıklar için kolları sıvamışken, yapılan çalışmaları toplumla paylaştı…Sohbetimizde en dikkat çeken konuların başında geliyor…”Eğitimde fırsat adaleti” 2023 vizyonu olarak karşımıza çıkıyor…

Uzaktan Eğitim sürecinde mesleki eğitime yönelik yapılan çalışmalar nelerdir? (EBA)

Hayatımız boyunca tecrübe etmediğimiz bir süreci hep birlikte yaşadık, yaşıyoruz. Yüz yüze / uygulamalı eğitimin “şart” olduğu mesleki eğitim alanı da; salgın süreciyle hayatın her alanına yansıyan dönüşümün etkisi altına girdi. “Hibrit” dediğimiz modele en hızlı geçiş yapan alan, mesleki eğitim oldu. Uygulamalı derslerin yüz yüze yapılması için Bakanlığımızın liderliğinde, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda, yaşanan sıkıntılı günlere rağmen tüm imkânlar zorlanarak ciddi bir çaba sarf edildi.

Bu hassasiyet şehrimizde de karşılık buldu ve meslek dersleri önceliklendirilerek uygulamaya konan yüz yüze eğitim faaliyetlerine katılım oranları salgın öncesi dönemi aratmadı.

Mesleki eğitimi bu çerçevenin dışına taşıyarak her yerden ulaşılabilir hâle getirmek için de büyük emek verildi.EBA TV çekimleri, bu durumun en canlı kanıtıdır.Sürecin başlangıcında EBA içinde çok kısıtlı sayıda bulunan mesleki eğitim içerikleri, ülkemizin her köşesinden öğretmenlerimizin büyük gayretleriyle bir anda çok çok büyük bir artış gösterdi. Bu süreçte Bursa, büyük ve önemli bir göreve layık görüldü.

Salgın döneminin başından beri 6 alanda yürütülen mevcut ders çekimlerinin yanı sıra yenilenen müfredatlara göre oluşturulan 9. sınıf meslek derslerinin 38 alan için tamamının,10. Sınıf derslerinde de 6 alanın çekimleri şehrimizde-okullarımızda yapıldı. Öğretmenlerimiz hazırlıktan anlatıma bu çalışmaların tüm aşamalarında yer aldılar.

41 farklı meslek alanında, 97 ders için,3988 konu anlatım videosu çekildi.

37 okulumuzun yer aldığı bu süreç içinde kamera arkasında, ekran önünde 237 öğretmenimiz fiilen çalıştılar.

Aslında mesleki eğitim, bu dönemde ‘üretim’ yönüyle belki de her zaman olduğundan çok daha aktifti. Tüm bu uygulamalar kapsamında okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz fedakârca çalıştılar. Gayretleri bizler için çok kıymetli, her birine ayrı ayrı teşekkür ederim.

Bu süreç ile meslek liselerimizde yürütülmekte olan projelerimiz ve iş birliği temelli diğer çalışmalarımız da şartlara ve ihtiyaçlara göre yeniden yapılandırıldı. Bazı çalışmalarımız ise tamamen salgın dönemine özgü hâle dönüştü. Örneğin okullarımızda yürütülen Arge çalışmaları, salgın dönemine özel çözümleri içerecek şekilde hayata geçirildi. Bu kapsamda ülkemiz için de “model” olacak örnek uygulamalar/çözümler geliştirildi.Genel itibariyle başarılı bir sınav verildiğini ifade edebilirim.

Biraz mesleki Eğitim Merkezlerinden bahsedelim.Mesleki Eğitim Merkezleri de Bakanlık merkezli gerçekleştirilen yapısal değişimler ile son dönemde ön plana çıkan kurumlar haline geldi, Bursa’da bu kurumlar özelinde neler yapılmakta?

Mesleki Eğitim Merkezleri; Bakanlığımızın 2023 vizyonu doğrultusunda, ülkemizin meslek sahibi iş gücü ihtiyacını karşılayabilmek adına çalışmalarını sürdüren, eğitim sistemi ile çalışma hayatı arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi çerçevesinde etkili bir yapısal değişim sürecine girdiler. Kayıt için yaş ve özel bir takvim sınırının olmadığı, öğrencilerimizin çekirdekten meslek sahibi olurken bir yandan da lise diplomasına sahip olabildikleri bu değişim, şehrimizde ciddi karşılık buldu.

Son düzenlemeler ile çıraklık eğitimi örgün eğitim kapsamına alındı.Mesleki Eğitim Merkezleri Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlandı.

Bu dönüşümün akabinde mesleki eğitim merkezlerinin kapasite açısından etkin kullanımına yönelik projeler de beraberinde gelmeye başladı. Buralarda çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimi veriliyor.

Öğrenciler haftada bir gün okula giderken diğer günler işletmelerde eğitim alıyorlar.Dört yıllık eğitimleri boyunca asgari ücretin üçte biri kadar ücret alırken iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı da sigorta kapsamında oluyorlar.Usta olarak mezun olanların eğitim aldıkları alanlarda istihdam oranları yüzde 90 seviyesinde.

Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerinin veya kalfalık/ustalık belgesi sahibi ortaokul mezunlarının lise diploması alabilmeleri için esnek bir yapı kuruldu.Bu iyileştirmeler sonunda öğrenci sayımız son iki yılda yüzde 30 arttı.

İşletmeler için de kalifiye iş gücünün yetiştirilmesi açısından önemli bir altyapı sağlayan bu sistem içinde öğrencilere ödenen ücretin üçte ikisine varan tutarın ödenmesini kapsayan devlet teşviği uygulaması hayata geçirildi.

Ayrıca bu kurumlarımız bünyesinde yürütülen kalfalık ve ustalığa yönelik denklik uygulamaları ile mesleklere özel MYK belgelendirmesiyle eşdeğer ve ömür boyu geçerli bir yapı oluşturuldu.

Bakanlığımızın liderliğinde yürütülen ve özellikle Suriyeli sığınmacıların mesleki eğitim yoluyla entegrasyonunu kolaylaştırıcı faaliyetleri içeren İstihdam için Mesleki Eğitim Programı (İMEP) kapsamında Bursa’da yer alan 3 pilot kurumumuzla etkili çalışmalar yürütüyoruz. İMEP; öğrencilerimizin mesleki gelişimlerinin yanı sıra hem onlara hem de ailelerine yönelik psikososyal gelişim desteklerini de içeriyor.

Bu çalışmalar, Suriyeli sığınmacıların ülkemiz sosyal yaşamına entegrasyonlarını da  önemli şekilde kolaylaştırıyor. Proje kapsamında yürüttüğümüz çalışmaların meyvesini almaya başladığımızı da söyleyebilirim.

Geride kalan dönem içinde iki elin parmağını geçmeyen çırak öğrenci sayımız 2021 ile birlikte 60’a yaklaştı. Hedefimizin, bu yıl sonu toplam öğrenci sayımızın yüzde 10’unu içerdiğini ve bu hedefi yakalayacağımızı da ifade etmek isterim.

İstihdama yönelik nitelikli işgücünün sağlanması için neler yapılıyor..Okul-sanayi iş birliğine yönelik yapılan çalışmalar nelerdir?

Küreselleşen ekonomik yapı içinde önemi her geçen gün artan ve Avrupa 2020 Stratejisi içinde de yer bulan genç nüfusun istihdamı ile “sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme” için beşerî sermayenin nitelikli hale getirilmesi gerekmekte. Eğitim-İstihdam-Üretim ilişkisinin güçlendirilmesi, Bakanlığımızın 2023 vizyonu içinde de ayrı bir başlık altında ele alınmış durumda.

Bursa’nın; tarihî konumu ve günümüze ışık tutan geleneksel zanaat kültürü ile birlikte gerek üretim potansiyeli gerekse mesleki ve teknik eğitim kapasitesi açısından ülkemiz ekonomisinin lokomotif şehirleri arasında yer almakla birlikte “model” rolünde olduğunu ifade edebilirim.  Şehrimizin bu niteliklerini güçlü bir şekilde geleceğe taşımak ve sürdürülebilir kılmak ise; güçlü ve ihtiyaçlara karşılıklı şekilde cevap veren okul-sanayi iş birliğinin tesis edilmesiyle mümkün olacak.

Bursa’da, gerek Bakanlık gerek Valilik düzeyinde imzalanan iş birliği protokolleri kapsamında hayata geçirilen çalışmalar ile istihdam odaklı uygulamaları önceliklendiriyoruz.

Uludağ OSB ile yapılan protokol çerçevesinde, Tekstil Alanı;OYAK RENAULT ve PERYÖN ile imzalanan protokol çerçevesinde Makine ve Motorlu Araçlar alanı öğrencileri; 11. sınıfta işletme ortamıyla tanışıp uygulamalı derslerini, işin ustaları ile birlikte öğretmen refakatinde yapmaktalar.

Bu öğrenciler, son sınıf staj çalışmalarını da aynı işletmelerde yaparak mezuniyet sonrasında istihdam önceliğine sahip olacaklar. Benzer çalışmaların, gerçekleştirilen farklı iş birlikleri (BTSO, KARSAN, BORÇELİK) ile birlikte yayılımının sağlayarak devam ettirmeyi planlıyoruz. Önceden “imkânsız” görünen bu uygulamalar, sektör talepleri doğrultusunda yapılan mevzuat güncellemeleri ve “fayda” odaklı bürokratik yaklaşım ile kolaylıkla hayata geçirilebilir hale geldi.

Bu gibi çalışmaların artması ve genele yayılması için sektörlerle ve ilgili STK’larla yoğun bir işbirliği içinde olduğumuz ifade edebilirim. Güçlü Türkiye’nin yolu, güçlü mesleki eğitimden geçmekte. Tüm kurumlarımızın bu bilinçle hareket etmesi, daha fazla gencimizin üretime dahil olmalarının önünü açacaktır.

 “Telafide Ben de Varım’’ programı nedir…Eğitimde fırsat adaleti öğrenciler ne kazandıracak..

Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda eğitimde fırsat adaletini sağlamak, okullar arasındaki başarı farklılıklarını azaltmak, öğrencilerin çok yönlü gelişimlerini fiziksel, sosyal-duygusal ve akademik programlar ile desteklemek amacıyla hazırladığı yaz tatili dönemi boyunca tüm ülkede uygulanacak programın adıdır.

“Telafide Ben de Varım’’ programı hangi tarihler arasında gerçekleştirilecektir?

“Telafide Ben de Varım” Programı yaz uygulaması 5 Temmuz-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında ülke genelinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı tüm eğitim kurumlarında gerçekleştirilecektir.

5 Temmuz – 31 Ağustos tarihleri arasında gönüllülük esasına göre ülke genelinde tüm öğrenci, öğretmen ve veliler kendilerine özel hazırlanacak programdan istemeleri halinde yararlanabilecektir.

“Telafide Ben de Varım” Programı öğrenci, öğretmen ve veli olmak üzere üç alt programdan oluşmaktadır.Öğrenci Programı-Öğretmen Programı-Veli Programı

Öğrenci, öğretmen ve veli programlarının her biri çeşitli temalar üzerinden faaliyet ve etkinlikleri https://telafidebendevarim.meb.gov.tr adresinden erişime açılacaktır.

“Telafide Ben de Varım’’ öğrenci programı içeriği hakkın biraz bilgi verirmisiniz? 

Öğrencilere ilgi alanları doğrultusunda  beceriler kazandırmak, yeteneklerini sergilemesine imkân vermek, özgüven ve sorumluluk duygusu geliştirmek; evrensel, millî, manevi ve kültürel değerleri yaşatmak, yaygınlaştırmak ve bu değerlerin yeni nesillere aktarımını sağlamak, öğrencilerde gönüllülük bilincini özendirmek, doğa ve çevre bilinci vb. konularda farkındalık oluşturmak amacıyla fiziksel, sosyal duygusal ve akademik gelişim alanlarında eğitim faaliyetleri yapılır.

Öğrenci Programı 4 tema üzerine kurgulanmıştır:

Akademik Gelişim (Enstrüman, Siber Güvenlik, Tohum Eğiç),Sosyal Duygusal Gelişim (Drama, Anadolu Masalları, Çocuk Oyunları),Fiziksel Gelişim (Oryantiring , Halk Oyunları, Doğa Yürüyüşü),Özel Eğitim (Görme Yetersizliği, Özel Yetenekliler)

Öğrenci Programı içerikleri okul kademelerine göre ayrı ayrı hazırlandı. Bunlar;Özel Eğitim Okulları,  Anaokulları, İlkokullar, Ortaokullar, Liseler

“Telafide Ben de Varım’’ veli programı içeriğinde hangi konular yer alıyor?

Velilere ilgi alanlarına yönelik beceriler kazandırmak, çocukları ile etkili ve verimli zaman geçirmelerini sağlamak, okul aile etkileşimini ve iletişimini artırmak, çocukların bilişsel, sosyal duygusal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif eğitim faaliyetleri yapılır.

Veli Programı 3 tema üzerine kurgulanmıştır: Sportif etkinlikler-Kültürel, sosyal ve sanatsal etkinlikler

Özel öğrencilerimizin velileri için…

“Telafide Ben de Varım’’ öğretmen programı içeriğinde neler var?

Öğretmen ve okul yöneticilerinin sürekli mesleki ve bireysel gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif eğitim faaliyetleri yapılır.

Bakanlık tarafından hazırlanan öğretmen programları hem yüz yüze hem de online olabilecek ve MEBBİSTEN başvuruları alınacaktır. Öğretmen Programı 3 tema üzerine kurgulanmıştır:  Akademik Gelişim (Enstrüman, Siber Güvenlik, Mesleki Gelişim)Sosyal Duygusal Gelişim (Drama, Yaratıcı Kitap Okuma vb.)Fiziksel Gelişim (Oryantiring, Halk Oyunları, Doğa Yürüyüşü)

 “Telafide Ben de Varım’’ programı içeriklerine nereden ve nasıl ulaşacak?

“Telafide Ben de Varım” Programı için https://telafidebendevarim.meb.gov.tr web sayfası hazırlanmıştır. Öğrenci, öğretmen ve veli programlarının her biri için örnek faaliyet ve etkinlikleri içeren içerikler hazırlanmış ve web sayfasına yüklenmiştir.Okullar planlarını buradaki içeriklerden yararlanarak oluşturur.

“Telafide Ben de Varım” Programı kapsamında düzenlenen eğitim faaliyetleri kapsamında öğrenci, öğretmen ve velilerden ücret talep edilmeyecektir.

Teşekkürler…

 

 

reklam

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
reklam
reklam