SGK prim ve idari para cezalarına af… « Bursa'da Meydan

11 Ağustos 2022 - 18:01

SGK prim ve idari para cezalarına af…

Kamuoyunda Torba Yasa diye bilinen düzenleme ile vergi borçlarına af ve taksitlendirmeden sonra SGK’nın prim borcu ve idari para cezalarına ilişkin düzenleme geldi.

Buna göre 5510 sayılı Kanun’a eklenecek geçici 60. Madde ile; prim borçlarına af ve ta

SGK prim ve idari para cezalarına af…
Son Güncelleme :

06 Ağustos 2014 - 10:50

68 views
reklam

Kamuoyunda Torba Yasa diye bilinen düzenleme ile vergi borçlarına af ve taksitlendirmeden sonra SGK’nın prim borcu ve idari para cezalarına ilişkin düzenleme geldi.

Buna göre 5510 sayılı Kanun’a eklenecek geçici 60. Madde ile; prim borçlarına af ve taksitlendirme geliyor. Düzenleme ile anapara sabit olmak üzere gecikme zam ve faizler siliniyor yerine anapara ÜFE ile güncelleniyor. 2014 yılı Nisan ayı ve önceki döneme ilişkin tahakkuk ettiği halde ödenmeyen prim borçları ve idari para cezaları af kapsamına giriyor.

CEZALARIN YARISI SİLİNİYOR

İkinci düzenleme ile de SGK’nın verdiği idari para cezalarının anaparasının ½’si (yarısı) siliniyor. Tebliğ edilme tarihinden sonraki gecikme zam ve faizleri de siliniyor. Faizlerin yerine ÜFE oranı ile güncelleniyor.

BAŞVURU SÜRESİ; SGK’ya genel sağlık sigortası borcu olanlar 7 ay içinde diğer borçlular ise 3 ay içinde borçlarını sildirmek ve yapılandırmak üzere kuruma başvurmak zorundalar.

ÖDEMELER; SGK’ya başvuran borçlular, ilk ödemeyi de Genel Sağlık Sigortalılar 8 ay içinde, diğer borçlular da 4 ay içinde yapacaklar. Toplam taksit süresi de 18 ay olacak. Ancak genel sağlık sigortası borcu bulunan borçluları sadece anaparayı ödeyecekler. Sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borcu aslının ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde ödeme tarihine kadar sosyal güvenlik mevzuatına göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammı tahsil edilmez.
Düzenleme ile taksit sayısı arttıkça faiz oranı da artıyor o sebeple peşin ödemek avantajlı. Taksit sayısı arttıkça faiz miktarı da artacaktır.

PRİM BORCUNU SİLDİRENLERE HAK

(5) Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu mülga hükümlerine ve mülga 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre tescilleri yapıldığı halde prim borçları nedeniyle daha önceki ilgili kanunları uyarınca sigortalılık süreleri durdurulmuş olanlardan bu maddenin yayımlandığı tarih itibarıyla ihya edilmemiş olanların kendileri veya hak sahipleri, bu mad-denin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren üç ay içerisinde Kuruma müracaat ederek, durdurulan sigortalılık süreleri için ödeyecekleri prim tutarının, sigortalılık süreleri durdurulmamış gibi değerlendirilerek sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre hesaplanmasını talep edebilirler. Hesaplanan borç aslının tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir ve sosyal güvenlik mevzuatına göre ödeme tarihi-ne kadar hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammı tahsil edilmez. Hesaplanan borç aslının tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmemesi halinde ihya işlemi geçerli sayılmaz ve bu madde kapsamında ödenmiş olan tutarlar ilgilinin bu madde kapsamı haricinde başkaca prim borcunun bulun-maması kaydıyla faizsiz olarak iade edilecektir.

reklam

YORUM YAP

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

reklam
reklam