TORBA YASA VE HACİZLİ BORÇLULAR « Bursa'da Meydan

1 Temmuz 2022 - 08:22

TORBA YASA VE HACİZLİ BORÇLULAR

Torba Yasa ile 5510 sayılı Kanun’a eklenen geçici 60. Madde ile SGK alacakları için borçlular 31.12.2014 gününe kadar yapılandırma müracaatı yapabilecekler.

Müracaat yapacak olan borçlular hakkında icra işlemine başlanmış bulunanlar için , Sosyal

TORBA YASA VE HACİZLİ BORÇLULAR
Son Güncelleme :

28 Ekim 2014 - 11:24

55 views
reklam

Torba Yasa ile 5510 sayılı Kanun’a eklenen geçici 60. Madde ile SGK alacakları için borçlular 31.12.2014 gününe kadar yapılandırma müracaatı yapabilecekler.

Müracaat yapacak olan borçlular hakkında icra işlemine başlanmış bulunanlar için , Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olup da gerek gayrimenkul gerek araç ve gerekse de alacakları üzerine SGK tarafında haciz ve icra işlemi yapılmış ise borç tamamen bitmeden haciz kalkmaz ama icra durdurulur.

Buna göre, taşınır ve taşınmaz mallar üzerindeki hacizler; Yapılandırma başvuru sırasında peşin ödeme yolunun tercih edilmesi halinde, yapılandırılan borcun tamamının ödenmesi ve hacze konu olup yapılandırma kapsamına girmeyen başka bir borcun bulunmaması kaydıyla, tümüyle,

Başvuru sırasında taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde, ilk taksit tutarınınödenmesi, hacze konu olup yapılandırma kapsamına girmeyen başka bir borcun bulunmamasıve borçlu tarafından talep edilmesi kaydıyla, yapılandırma öncesi toplam borç miktarı kadar(kalan asıl alacak + gecikme cezası + gecikme zammı) hacizler baki kalmak kaydıyla, diğertaşınır ve taşınmaz mallar üzerindeki hacizler kısım kısım, kaldırılır.

Torba Yasa doğrultusunda yapılandırmaya gidenler hacizli araçlarını hemen alabilirler. Şöyle;

“Yapılandırma talebinde bulunan borçluların, kapsamına giren borçları yapılandırıldığında, yapılan-dırılan bu borçlar için haciz ve satış işlemleri durdurulacaktır. Yapılandırma talebine istinaden haciz ve satış işlemleri durdurulduğundan;-Yapılandırma öncesi trafik tescil kayıtları üzerine yakalama şerhi konulmuş olan, henüz trafikten men edilmemiş araçlar üzerindeki Kurum haczinin baki kalması kaydıyla,yakalama şerhlerinin kaldırılması için yapılandırma başvurusunda bulunulmuş olunması, Yapılandırma öncesi haczedilmiş ve trafikten men edilerek otoparkta çekilmiş araçlar üzerindeki yaka-lamaların kaldırılması için yapılandırma başvurusunda bulunulmuş ve yediemin ücretinin ödenmiş olunması gerekmektedir…”

TORBA YASA İLE YURTDIŞINDAKİ İŞÇİLERE EMEKLİLİK YOLU KOLAYLAŞTI

Torba Yasa ile aramızda sözleşme bulunan 18 ülkedeki her türlü sosyal güvenlik başlangıcı artık Türkiye için de işe giriş sayıldı. Bu konuda geçmişte emeklilik talebi olup da dava açanlar davalarından vazgeçerlerse birikmiş tüm aylıklarını alabilecekler…

Ülkemizin imzalamış olduğu sosyal güvenlik sözleşmelerinden; Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda, İsviçre, Kanada, Kebek, KKTC, Lüksemburg, Makedonya ve Slovakya ile yapılan sosyal güvenlik sözleşmelerinde “akit Taraflardan birinin mevzuatına göre yardım hakkının kazanılması şartlarının tespitinde, diğer Taraf ülkedeki ilk işe başlama tarihi de dikkate alınır” hükmü veya bu anlamda benzer hükümler bulunmaktadır.

Kanunun ilgili maddesine eklenen hüküm gereğince sosyal güvenlik sözleşmesinde özel hüküm bulunan söz konusu 18 ülkedeki sigortalılık sürelerini borçlananların bu ülkelerdeki ilk işe başlama tarihi, Türkiye’de hiç çalışma yoksa ya da Türkiye’deki sigortalılığın başlangıç tarihinden önce ise aylığa hak kazanıp kazanmadıklarının tespitinde Türkiye’de ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilecektir.

reklam

YORUM YAP

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

reklam
reklam